Träffa teamet!

Miriam Lindqvist

VD & Ekonomiansvarig

Olivia Lundgren

Försäljningsansvarig

Josefine Wesslau

Marknads -och kommunikationsansvarig

Lovisa Nordenadler

Produktansvarig